Projekty

Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Jesteśmy firmą, która posiadając wiedzę, doświadczenie, wykwalifikowany zespół pracowników oraz odpowiednie zaplecze techniczne z powodzeniem realizuje innowacyjne projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który jest finansowany ze środków europejskich. W ramach tego programu realizujemy działania 8.3 dotyczące budowy sieci i dostarczania usług Internetowych dla osób „wykluczonych cyfrowo” oraz działania 8.4 w ramach których budujemy sieć na etapie tzw. „ostatniej mili”.

Możemy pochwalić się realizacją projektów dla działania POIG 8.4 pn:

1.    „Budowa sieci dostępowej „ostatniej mili” w gminach Rudna, Polkowice, Chocianów, Grębocice, Przemków” – tablica projektu
2.    „Budowa sieci dostępu do Internetu – „ostatniej mili” w Gminie Kargowa” – tablica projektu

Realizacja projektów ma na celu:

•    Poprawę stanu istniejącej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze realizacji projektu,
•    Likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego odziaływania  projektu,
•    Poprawę konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem,
•    Podniesienie jakości życia mieszkańców,
•    Aktywizację gospodarczą i społeczną regionów.

Ornet © 2020 | wykonanie THENEWLOOK