Bezpieczeństwo w sieci

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci: http://www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856

Podstawa prawna:
Art. 175e.

1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:

 1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
 2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacjnych urządzeń końcowych  przed
  oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
 3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie interne-
towej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowny Odbiorco,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że :

Administratorem danych jest Ornet Sieci Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie 59-300, przy ulicy Odrodzenia 11, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000567798, NIP 692-25-08-945, REGON 362066599.

Dane osobowe zbierane są w celu zarządzania siecią, zapewnienia wsparcia technicznego, czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności,  oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.

Podstawą  prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.

Na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być udostępniane zaufanym podmiotom trzecim, np. dostawcom usługi IT, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności. W takich przypadkach Ornet Sieci Sp z o.o. wymaga zachowania poufności.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne Klient ma prawo do odwołania zgody, żądania od administratora dostępu do moich danych, sprostowaniach, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies”. Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware) Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

 • Nazwa strony www: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
 • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji),
 • inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
 • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron,
 • Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie),
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

 • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania
 • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika
 • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie  dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można  znaleźć na stronie (www.wszystkoociasteczkach.pl/).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:  bok@ornet.net.pl

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Ornet © 2020 | wykonanie THENEWLOOK